PRIVACY POLICY

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו  מסדירה את האופן שבו אנחנו, א.א נבויה סחר וניהול בע”מ, ח.פ. 516181047  עושים שימוש במידע האישי  אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגביך בקשר לשימושך בשירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש) שבאתר יקב אולו  

1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, המפורסמים בכתובת: יש ללחוץ כאן. כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי מתבצעת מרצונך החופשי. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תכנס לאתר ואל תשתמש בו בכל אופן אחר. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר, והמשך שימושך בשירותים לאחר מכן משמעו כי הנך מקבל שינויים אלו.

3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו

מידע אישי” פירושו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא”ל, כתובת למשלוח, מספר טלפון. 

אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

3.1 פתיחת חשבון משתמש. על מנת לפתוח חשבון משתמש עליך למסור פרטיים אישיים כגון שם מלא וכתובת דוא”ל. 

3.2 מידע שנאסף במהלך השימוש באתר. בעת השימוש שלך באתר, יכול שיצטבר מידע (כולל מידע אישי) אודותיך וכן מידע אודות נוהגיך באתר, לרבות תאריך ושעה שנכנסת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), רכישות שביצעת באמצעות האתר (ככל שתינתן אפשרות לרכישה מקוונת באתר), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, ועוד. בנוסף, אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש שלך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך (כגון השתייכות למגדר או קבוצות גיל מסוימת) ולפעילותך באתר.

3.3 פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות טופס מקוון שנעמיד לרשותך באתר או באמצעות משלוח דוא״ל, הודעת SMS או ווטסאפ או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה מעת לעת באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, נושא ותוכן הפניה. 

3.4 קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי log. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי. 

4. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי

השימוש במידע אשר תמסור לנו כאמור לעיל וכן במידע שייאסף אודות השימוש לך באתר, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: 

4.1 על מנת לאפשר לך שימוש באתר.

4.2 על מנת להעניק לך את השירותים שיוצעו באתר מעת לעת. 

4.3 על מנת להפעיל ולשפר את האתר שלנו ואת השירותים הנכללים בו.

4.4 על מנת שנוכל לערוך בקרה, מחקר ופיתוח שירותים חדשים.

4.5 על מנת להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.

4.6 על מנת להתאים ולהציע לך מוצרים המתאימים להעדפותיך.

4.7 על מנת לספק לך את המוצרים או השירותים, ככל שתינתן אפשרות לרכוש מוצרים או שירותים דרך האתר.

4.8 על מנת לענות על פניות שלך אלינו במסגרת האתר.

4.9 על מנת ליצור קשר עמך, לשם משלוח תכנים הנוגעים לשימושך באתר, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות האתר ואספקת המוצרים.

4.10 על מנת לדוור לך דיוורים, לרבות דרך דיוור ישיר, מידעים, מבצעים, חומרים שיווקיים ופרסומיים אודותינו ו/או אודות מי מטעמנו, לרבות חברות קשורות ושותפינו העסקיים.

4.11 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר, או לכל מטרה אחרת אשר לגביה תתקבל הסכמתך.

5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים הבאים: 

5.1 לנותני שירותים, אשר מסייעים למפעילת האתר בפעילותה, לרבות ספק שירותי ענן וספקים שיספקו למפעילת החברה שירותי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו”ב.

5.2 לצורך אספקת שירותים/ מוצרים אותם רכשת באתר, ככל שתינתן אפשרות לרכוש מוצרים או שירותים דרך האתר.

5.3 במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

5.4 במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר. 

5.5 בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים. 

5.6 במקרה בו מפעילת האתר נדרשה על פי דין להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, לרבות אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת. 

במקרים מסוימים, צדדים שלישיים להם יועבר המידע כאמור בסעיף זה לעיל, יהיו מחוץ לישראל. הנך מסכים בזאת כי מידע הנוגע אליך יועבר ויישמר מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם להוראות הדין ולשם המטרות שהוצגו לעיל.    

6. Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד אתה עושה שימוש באתר ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “Windows” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, ומפעילת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי מפעילת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש כאמור באתרים במקום בטוח. 

7. כלים אנליטיים. מפעילת האתר משתמשת בכלים האנליטיים הבאים:

7.1 אנו משתמשים באתר בכלי שנקרא “Google Analytics” כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

7.2 מפעילת האתר אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ומפעילת האתר רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

8. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג’, על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. “מידע אנונימי” משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.

9. אבטחה. מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל המצוינת בסעיף 12 להלן. 

10. זכויות נשואי מידע. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע של מפעילת האתר, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות כתובת המייל המצוינת בסעיף 12 להלן בבקשה מפורטת, לתקן או למחוק את המידע כאמור, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. שים לב, כי אם תבחר למחוק את המידע כאמור, ייתכן ולא נוכל להעניק לך את השירותים. 

11. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שמפעילת האתר תירכש על ידי – או תמוזג עם – חברת צד ג’, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אם שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אודותיך (לרבות מידע אישי ובין שנמסר על ידך ובין שנאסף על ידינו) לצד שלישי בקשר עם אירועים כאמור.

12. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

13. שאלות ופניות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה, נא פנה אלינו לכתובת uluwinery@gmail.com.